Požiadavky priebežných odovzdaní

Diplomové práce

1. odovzdanie (24. marec 2024)

Cieľ: zorientovať sa v problematike

Minimálne požiadavky:

 • opis a kontext riešeného problému, prehľad súvisiacich prác (6 strán)
 • 10 zdrojov citovaných v texte
2. odovzdanie (5. máj 2024)

Cieľ: vyhodnotenie súčasného stavu

Minimálne požiadavky:

 • motivácia, ciele
 • doplnený prehľad súvisiacich prác
 • experiment pre ich vyhodnotenie alebo preskúmanie možností riešenia
 • 12 strán s min 20 prácami citovanými v texte
3. odovzdanie (16. jún 2024)

Cieľ: návrh možných metód riešenia

Minimálne požiadavky:

 • doplnenie motivácie, formulácia úlohy
 • náčrt predpokladaného riešenia
 • prototyp riešenia
 • 18 strán
4. odovzdanie (27. október 2024)

Cieľ: realizácia riešenia

Minimálne požiadavky:

 • opis realizácie riešenia
 • opis metód vyhodnotenia
 • 24 strán
5. odovzdanie (8. december 2024)

Cieľ: finalizácia riešenia

Minimálne požiadavky:

 • detailný opis riešenia
 • 30 strán
6. odovzdanie (26. január 2025)

Cieľ: ladenie a optimalizácia riešenia

Minimálne požiadavky:

 • doplnený opis riešenia
 • 36 strán
7. odovzdanie (9. marec 2025)

Cieľ: vyhodnocovanie a dolaďovanie riešenia

Minimálne požiadavky:

 • vyhodnotenie riešenia
 • 42 strán

Súčasťou vyhodnotenia by mala byť prezentácia výsledkov a testovanie s oponentom práce.

8. odovzdanie (6. apríl 2025)

Cieľ: interpretácia výsledkov a finalizácia práce

Minimálne požiadavky:

 • interpretácia výsledkov
 • opis prínosov
 • 50 strán
 • verzia práce obsahujúca všetko požadované vrátane úvodu, záveru, príloh; určená na čítanie pre vedúceho/konzultanta práce

Bakalárske práce

1. odovzdanie (5. november 2023)

Požiadavky na 1. verziu práce:

 • opis a kontext riešeného problému (cca. 2 strany)
 • analytická časť (min. 6 strán)
 • literatúra a zdroje (min. 10 záznamov citovaných v texte)
2. odovzdanie (17. december 2023)

Požiadavky na 2. verziu práce:

 • motivácia, ciele, formulácia úlohy, analytická časť (min. 12 strán)
 • doplnená literatúra a zdroje (min. 15 záznamov citovaných v texte)
3. odovzdanie (28. január 2024)

Požiadavky na 3. verziu práce:

 • syntetická časť — opis metód, konceptuálny návrh riešenia (spolu min. 18 strán)
 • implementovaný prototyp
4. odovzdanie (17. marec 2024)

Požiadavky na 4. verziu práce:

 • syntetická časť — detailný návrh riešenia (min. 24 strán)
 • implementácia — otestované riešenie
5. odovzdanie (21. apríl 2024)

Požiadavky na 5. verziu práce:

 • vyhodnotenie riešenia
 • opis prínosov
 • spolu min. 30 strán
6. odovzdanie (12. máj 2024)

Požiadavky:

 • verzia práce obsahujúca všetko požadované vrátane úvodu, záveru, príloh; určená na čítanie pre vedúceho/konzultanta práce
 • prezentácia